Author Topic: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++  (Read 2275 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline kid^_^

 • Administrator
 • Trade Count: (+2)
 • King
 • ******************
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 62 : Exp 2%
  HP: 0.2%

 • Posts: 5,799

 • ThankCool Statistics
  Give : 1297
  Take : 760

 • Gender: Male
 • ถึงตายก็ขาดบอร์ดเกมไม่ได้ ^_^
  • http://www.ThaiBoardGame.net
 • FaceBook: http://www.facebook.com/jiratn
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดอีกยุคสมัยหนึ่งของไทยเรา พบว่า มีการตราบทลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดคือ โทษประหารชีวิตเอาไว้ในพระไอยการกระบถศึก ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก่อนจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ แต่กฎหมายฉบับนี้มิได้มีการแก้ไขในบทลงโทษความผิดขั้นประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิตเลยแม้แต่น้อย คือยังคงลักษณะเดิมไว้แต่ครั้งการตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ทุกประการ

วิธีการประหารชีวิตตามพระไอยการกระบถศึก บันทึกและอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดถึงวิธีการลงโทษประหาร 21 วิธีหรือ 21 สถาน ดังนี้

- สถาน 1 คือ ให้ต่อยกระบานศีศะ (กบาลศีรษะ) เลิกออก (เปิดออก) เสียแล้วเอาคีมคีบก้อนเหล็กแดงใหญ่ใส่ลงไปในมันสะหมอง (มันสมอง) ศีศะพลุ่งฟู่ขึ้นดั่งม่อ (หม้อ) เคี่ยวน้ำส้มพะอูม

- สถาน 2 คือ ให้ตัดแต่หนังจำระ (จาก) เบื้องหน้าถึงไพรปากเบื้องบนทั้งสองข้างเป็นกำหนด ถึงหมวกหู (ใบหู) ทั้งสองข้างเป็นกำหนด ถึงเกลียวคอชายผมเบื้องหลังเป็นกำหนด (หนังบริเวณคอถึงท้ายทอย) แล้วให้มุ่นกระหมวดผมเข้าทั้งสิ้น (ม้วนเข้าหากัน) เอาท่อนไม้สอดเข้าข้างละคน โยกคลอนสั่นเพิกหนังทั้งผมนั้นออกเสียแล้วเอากรวดทรายหยาบขัดกระบานศีศะชำระให้ขาวเหมือนพรรณศรีสังข์

- สถาน 3 คือ ให้เอาขอเกี่ยวปากให้อ้าไว้ แล้ให้ตามประทีบ (ดวงไฟ) ไว้ในปาก ไนยหนึ่ง (นัยหนึ่ง) เอาปากสิวอันคมนั้นแสะแหวะผ่าปากจนหมวกหู (ใบหู) ทั้งสองข้าง แล้วเอาขอเกี่ยวให้อ้าปากไว้ให้โลหิตไหลออกเต็มปาก

- สถาน 4 คือ เอาผ้าชุบน้ำมันพันให้ทั่วร่างกายแล้วเอาเพลิงจุด

- สถาน 5 คือ เอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้งสิบนิ้วแล้วเอาเพลิงจุด

- สถาน 6 คือ เชือดเนื้อให้เป็นแรงเป็นริ้วอย่าให้ขาดจากกันตั้งแต่ใต้คอลงไปถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกจำ ให้เดินเหยียบริ้วเนื้อริ้วหนังแห่งตน ให้ฉุดคร่าตีจำให้เดินไปกว่าจะตาย

- สถาน 7 คือ เชือดเนื้อให้เนื่องด้วยหนังเป็นแร่งเป็นริ้ว ตั้งแต่ใต้คอลงมาถึงเอวและให้เชือดตั้งแต่เอวให้เนื่องด้วยหนังเป็นแร้งเป็นริ้วลงมาถึงข้อเท้ากระทำหนังเบื้องบนให้คลุมลงมาเหมือนนุ่งผ้า

- สถาน 8 คือ ให้เอาห่วงเหล็กสวมข้อศอกทั้งสองข้าง ข้อเข่าทั้งสองข้างให้มั่นแล้วเอาหลักสอดในวงเหล็กแย่งขึงตรึงลงไว้กับแผ่นดินอย่าให้ไหวตัวได้ แล้วเอาเพลิงรน (ลน) ให้รอบตัวจนกว่าจะตาย

- สถาน 9 คือ ให้เอาเบ็ดใหญ่ที่มีคมสองข้างเกี่ยวทั่วร่างเพิก (เปิด) หนังเนื้อและเอ็นน้อยใหญ่ให้หลุดขาดออกมาจนกว่าจะตาย

- สถาน10 คือ ให้เอามีดที่คมเชือดเนื้อให้ตกออกจากกายแต่ทีละตำลึง(นำเนื้อมาชั่งให้ได้น้ำหนักหนึ่งตำลึง:มาตราวัดสมัยโบราณ) จนกว่าจะสิ้นมังสา (เนื้อ)

- สถาน 11 คือ ให้แล่สับทั่วร่างแล้ว เอาแปรงหวีชุบน้ำแสบกรีดครูดขูดเสาะหนังและเนื้อแลเอ็นน้อยใหญ่ให้ลอกออกให้สิ้นให้อยู่แต่ร่างกระดูก

- สถาน 12 คือ ให้นอนลงโดยข้างๆ หนึ่งแล้วให้เอาหลาวเหล็กตอกลงไปโดยช่องหูให้แน่นกับแผ่นดินแล้วจับขาทั้งสองข้างหมุนเวียนไปดังบุคคลทำบังเวียน (เวียนเทียน)

- สถาน 13 คือ ทำมิให้หนังพังหนังขาด แล้วเอาลูกสีลา (ลูกหิน) บดทุกกระดูกให้แหลกย่อย แล้วรวบผมเข้าทั้งสิ้น ยกขึ้นหย่อนลงกระทำให้เนื้อเป็นกองเป็นลอม แล้วพับห่อเนื้อหนังกับทั้งกระดูกนั้นทอดวางไว้ดั่งตั่งอันทำด้วยฟางซึ่งเอาไว้เช็ดเท้า

- สถาน 14 คือ ให้เคี่ยวน้ำมันให้เดือดพลุ่งพล่าน แล้วลาดสาดลงมาแต่ศีศะ (ศีรษะ) จนกว่าจะตาย

- สถาน 15 คือ ให้กักขังสุนัขร้ายทั้งหลายไว้ อดอาหารหลายวันให้เต็มอยากแล้วปล่อยให้กัดทึ้งเนื้อหนังกินให้เหลือแต่ร่างกระดูกเปล่า

- สถาน 16 คือ ให้เอาขวานผ่าอกทั้งเป็นแหกออกดั่งโครงเนื้อ

- สถาน 17 คือ ให้แทงด้วยหอกทีละน้อยๆ จนกว่าจะตาย

- สถาน 18 คือ ให้ขุดหลุมฝังเพียงเอว แล้วเอาฟางปกลงคลุมร่างก่อนคลอกด้วยเพลิงพอหนังไหม้แล้วไถด้วยไถเหล็ก ให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เป็นริ้วน้อยริ้วใหญ่

- สถาน 19 คือ ให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมัน เหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตัวเองจนกว่าจะตาย

- สถาน 20 คือ ให้ตีด้วยตะบองสั้นตะบองยาวจนกว่าจะตาย

- สถาน 21 คือ ตีด้วยหวายที่มีหนามจนกว่าจะตาย

ที่มา : http://www.santoninogame.com/yabb/index.php?topic=44859.0

Offline abc

 • Trade Count: (0)
 • Prince
 • **********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 45 : Exp 36%
  HP: 0%

 • Posts: 3,108

 • ThankCool Statistics
  Give : 15
  Take : 3

 • Gender: Male
ง่า สยอง~~~
อ่านถึงข้อ 5 เอง ไว้รอเช้าๆค่อยมาอ่านต่อ ^^

Offline maewnoi

 • Trade Count: (0)
 • Baron
 • ****
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 8 : Exp 88%
  HP: 0%

 • Posts: 121

 • ThankCool Statistics
  Give : 0
  Take : 0

 • Gender: Female
นี่ถ้ามีภาพประกอบด้วยจะหลอนกว่านี้มาก ๆ  :egg061:

Offline madwolf

 • Moderator
 • Trade Count: (+4)
 • Prince
 • *********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 51 : Exp 10%
  HP: 0.1%

 • Posts: 3,940

 • ThankCool Statistics
  Give : 297
  Take : 976

 • Gender: Male
อ่านได้แค่ 2 ข้อเอง  :egg064:

Offline Liliales

 • Trade Count: (0)
 • Sir
 • ***
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 7 : Exp 13%
  HP: 0%

 • Posts: 78

 • ThankCool Statistics
  Give : 0
  Take : 0

 • Gender: Female
คิดได้ไงอะ แต่ละอัน  :egg064:

Offline Warlord มังกรทอง

 • ShopManager
 • Trade Count: (+20)
 • King
 • ********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 72 : Exp 68%
  HP: 0.1%

 • Posts: 7,958

 • ThankCool Statistics
  Give : 303
  Take : 609

 • Gender: Male
 • เราไม่ได้หยุดล่นเพราะแก่หรอก เราแก่เพราะหยุดเล่น
  • ร้านบอร์ดเกมส์ BGK
 • FaceBook: http://www.facebook.com/groups/BGK.THailand.Boardgame.Shop/
นี่ถ้ามีภาพประกอบด้วยจะหลอนกว่านี้มาก ๆ  :egg061:


กอล์ฟ  เร็วเข้าครับ คนเขาเรียกร้อง


 สถาน 5 คือ เอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้งสิบนิ้วแล้วเอาเพลิงจุด      <----------- จะตายไหมเนี่ย  :egg040:

ปล.เจออย่างนี้ เอาปืนยิงกบาลตนเองดีกว่า

Offline dark fox

 • ShopManager
 • Trade Count: (+6)
 • Prince
 • ********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 46 : Exp 58%
  HP: 0.2%

 • Posts: 3,276

 • ThankCool Statistics
  Give : 19
  Take : 467

ง่า สยอง~~~
อ่านถึงข้อ 5 เอง ไว้รอเช้าๆค่อยมาอ่านต่อ ^^

ถ้าสนใจวิธีไหนบอกพี่ได้นะ น้องกอล์ฟ  :egg027:

Offline naum

 • Trade Count: (+1)
 • Count
 • ******
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 19 : Exp 73%
  HP: 0.1%

 • Posts: 592

 • ThankCool Statistics
  Give : 59
  Take : 10

 • Gender: Male
เพิ่งกินข้าวอิ่มมา.......... :egg037:

บริการ Hosting,WebDesign,Network Solution,Infomedia,SMS Solution,SMS Marketing,SMS Vote
และ Corporate SMS ผ่าน Web Solution, ดูผลงานที่ผ่านมาได้กดที่ banner ครับ น้าหนุ่มบริการ

Offline abc

 • Trade Count: (0)
 • Prince
 • **********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 45 : Exp 36%
  HP: 0%

 • Posts: 3,108

 • ThankCool Statistics
  Give : 15
  Take : 3

 • Gender: Male
นานจนลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเคยโพส ^^

Offline KennyHass

 • Trade Count: (0)
 • Lord
 • *****
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 14 : Exp 75%
  HP: 0.1%

 • Posts: 332

 • ThankCool Statistics
  Give : 19
  Take : 20

 • Gender: Male
 • ก็แค่คนธรรมดาที่ชอบเล่นเกม
ประหารแบบว่า ฆ่าให้ตายในฉับเดียวเลยดีกว่า :egg061:

Offline abc

 • Trade Count: (0)
 • Prince
 • **********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 45 : Exp 36%
  HP: 0%

 • Posts: 3,108

 • ThankCool Statistics
  Give : 15
  Take : 3

 • Gender: Male
ข้อที่ 22 เอาไปอูบุนตู้จนตาย  :egg027:

Offline chocobo3

 • Trade Count: (0)
 • Lord
 • *****
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 15 : Exp 74%
  HP: 0.1%

 • Posts: 378

 • ThankCool Statistics
  Give : 0
  Take : 9

 • Gender: Male
อ่านแล้วคิดภาพตาม แทบอ้วก

โหดได้อีก

Offline armourer84

 • Manager
 • Trade Count: (+16)
 • Prince
 • ****************
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 54 : Exp 33%
  HP: 0.1%

 • Posts: 4,453

 • ThankCool Statistics
  Give : 213
  Take : 364

 • Gender: Male
 • Sweet Time!!
  • http://www.thaiboardgame.net
มิน่าคุ้นๆ เคยอ่านในบอร์ดของ summoner หนะเอง
RECENTLY GAMING!

Offline goldengold369

 • Trade Count: (0)
 • Villager
 • *
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 1 : Exp 20%
  HP: 0%

 • Posts: 1

 • ThankCool Statistics
  Give : 0
  Take : 0

  • http://www.uppicth.com