Author Topic: ช่วยแนะนำทีคะ อยากเปิด ธุรกิจ Board Game Cafe คะ  (Read 1238 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ging

 • Trade Count: (0)
 • Villager
 • *
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 2 : Exp 13%
  HP: 10.7%

 • Posts: 6

 • ThankCool Statistics
  Give : 1
  Take : 0

ช่วยแนะนำทีคะ ถึงรายละเอียดการลงทุน เปิดร้าน Board Game Cafe
ว่ามีรายละเอียดเรื่องใดบ้าง หลักๆ
การจดทะเบียนพาณิชย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจ Board Game Cafe เลยคะ
แต่พอจะหาทุนมาเปิดร้านได้ ตั้งงบไว้ ประมาณ 200,000 บาทจะพอไหมคะ

Offline PrinceFrog

 • Manager
 • Trade Count: (+9)
 • Prince
 • ****************
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 51 : Exp 99%
  HP: 0.2%

 • Posts: 4,079

 • ThankCool Statistics
  Give : 918
  Take : 1553

 • Gender: Male
 • FUN: A mandatory rule. You must have it, or else.
ส่วนตัวคิดว่า สองแสน น่าจะหมดไปกับทำร้าน(แต่คิดว่าอาจจะไม่พอ) ไม่เหลืองบมาลง stock นะครับ

ThankCool By: ging


Offline genatic

 • Trade Count: (0)
 • Sir
 • ***
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 6 : Exp 70%
  HP: 0.3%

 • Posts: 69

 • ThankCool Statistics
  Give : 11
  Take : 6

รอแอบอ่านครับ :egg005:

Offline ging

 • Trade Count: (0)
 • Villager
 • *
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 2 : Exp 13%
  HP: 10.7%

 • Posts: 6

 • ThankCool Statistics
  Give : 1
  Take : 0

ต้องมีประมาณสักเท่าไหรคะพี่ แล้วต้องไปจดทะเบียนไหมคะ ขอบคุณคะ

Offline PrinceFrog

 • Manager
 • Trade Count: (+9)
 • Prince
 • ****************
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 51 : Exp 99%
  HP: 0.2%

 • Posts: 4,079

 • ThankCool Statistics
  Give : 918
  Take : 1553

 • Gender: Male
 • FUN: A mandatory rule. You must have it, or else.
ต้องมีประมาณสักเท่าไหรคะพี่ แล้วต้องไปจดทะเบียนไหมคะ ขอบคุณคะต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่มีประสบการ์ณตรงครับ

เกี่ยวกับต้นทุนทำร้านกาแฟ (เข้าใจว่าเป็น boardgame cafe โมเด็ลตั้งต้นก็น่าจะประมาณนี้)
http://www.mediafire.com/download/jcvvymuv8a9lu9s/coffee_shop.pdf

เรื่องเกม ถ้าตีว่าจะไม่ขายเลย ให้เช่าเกมอย่างเดียวคุณน่าจะต้องมีอย่างน้อยซัก 20 เกม(ซึ่งถือว่าน้อยมาก) ตีว่าเกมล่ะ 1500 ก็ 20*1500 = 30,000 บาทครับ
ถ้าจะขายก็ต้องมี stock ก็คูณจำนวนกล่องเข้าไปอีก ตีว่าอย่างล่ะ 3 กล่องก็ ใกล้ 1 แสนแล้ว

Offline ging

 • Trade Count: (0)
 • Villager
 • *
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 2 : Exp 13%
  HP: 10.7%

 • Posts: 6

 • ThankCool Statistics
  Give : 1
  Take : 0

ต้องมีประมาณสักเท่าไหรคะพี่ แล้วต้องไปจดทะเบียนไหมคะ ขอบคุณคะต้องออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่มีประสบการ์ณตรงครับ

เกี่ยวกับต้นทุนทำร้านกาแฟ (เข้าใจว่าเป็น boardgame cafe โมเด็ลตั้งต้นก็น่าจะประมาณนี้)
http://www.mediafire.com/download/jcvvymuv8a9lu9s/coffee_shop.pdf

เรื่องเกม ถ้าตีว่าจะไม่ขายเลย ให้เช่าเกมอย่างเดียวคุณน่าจะต้องมีอย่างน้อยซัก 20 เกม(ซึ่งถือว่าน้อยมาก) ตีว่าเกมล่ะ 1500 ก็ 20*1500 = 30,000 บาทครับ
ถ้าจะขายก็ต้องมี stock ก็คูณจำนวนกล่องเข้าไปอีก ตีว่าอย่างล่ะ 3 กล่องก็ ใกล้ 1 แสนแล้วขอบคุณมากคะที่ให้คำแนะนำ