Author Topic: Cave Troll: ล่าขุมทองถ้ำปีศาจ  (Read 3442 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pepper

 • Trade Count: (0)
 • Prince
 • **********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 51 : Exp 42%
  HP: 0.1%

 • Posts: 3,990

 • ThankCool Statistics
  Give : 532
  Take : 215

 • Boardgame Horror


Cave Troll
#จำนวนผู้เล่น: 2-4
Theme: Fantasy
ปีที่จำหน่าย: 2002
เวลาในการเล่น: 45-60


Overview

การผจญภัยกับเหล่านักรบและปีศาจภายใต้การควบคุมของผู้เล่น เพื่อช่วงชิงขุมทองอันล้ำค่าภายในถ้ำที่แสนอันตรายและซับซ้อน ผู้เล่นจะเป็นผู้บัญชาการเหล่านักรบ อาทิเช่น อัศวิน ดรอฟท์ และโจร เป็นต้น รวมถึงเหล่าปีศาจ อาทิเช่น ออร์ค ภูตผี และตัวร้ายอย่าง Cave Troll เป็นต้น โดยส่งกำลังเข้ายึดและครอบครองพื้นที่ภายในถ้ำ เพื่อจับจองเป็นเจ้าของขุมทองที่กระจัดกระจายภายในถ้ำแห่งนี้ให้ได้มากที่สุด และผู้นั้นก็จะกลายเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ทั้งมวลComponent
1 rule book
1 board game
68 Plastic Figures (สีละ 17 ตัวได้แก่  สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเขียว และ สีเหลือง)
104 Game Cards (แบ่งเป็น 4 สี)
6 Artifact Cards
4 round score counters

Mapแผนที่จะประกอบด้วยห้องต่างที่มีจำนวนทองแตกต่างกัน
มีจุดเกิดสำหรับ Hero (ทางเข้าที่มีบันได) โดยจุดเกิดของ Hero จะไม่นับเป็นห้องที่สามารถครอบครองได้ เดินผ่านได้ไม่จำกัด Figture ที่อยู่ในนั้น
และจุดเกิด Monster (ปากบ่อขนาดเล็กซ้าย-ขวา) ไม่นับเป็นห้องที่สามารถครอบครองได้ ไม่จำกัด Monster Figture ที่อยู่ในนั้น แต่จะเดินผ่านไม่ได้

การครอบครองห้อง   

การครอบครองห้องจะพิจารณาจากจำนวนแรงทั้งหมดในห้องนั้น โดย Figture 1 ตัว เท่ากับ 1 แรง (ยกเว้น Babarian)
สีใดที่มีแรงคนมากที่สุดในแต่ละห้องได้สิทธิ์ครองครองห้องนั้น และได้จำนวนทองตามที่มีในห้องนั้น เมื่อถึงรอบการคิดคะแนน หรือการใช้ Event เพื่อคิดคะแนน

**ห้องมีข้อจำกัด คือ ห้องหนึ่งอยู่ได้แค่ 5 ตัวเท่านั้น เมื่อห้องเต็มจะไม่มีใครสามารถเข้าได้อีก (ยกเว้น wraith และ cave troll) จนกว่าจะน้อยกว่า 5 ตัว


Card   การ์ดทั้งหมดของแต่ละสีจะประกอบด้วยการ์ด

Event (3 ใบ แถวบนจากซ้ายไปขวา) 
1.จั่วการ์ด Artifact จากกองหนึ่งใบ
2.เลือกหนึ่งห้องในแผนที่หนึ่งห้อง แล้วทำการคิดคะแนนตามจำนวน gold ในห้องนั้น
3.วางxบสมบัติของตนเองลงในห้องบนแผนที่ xบนั้นนับเป็น 4 gold

Hero and Monster Card (16 ใบ)
2ใบแถวบนด้านขวา
1.Adventure(2 ใบ) ไม่มีความสามารถใดๆ แต่มีเครื่องหมายนาฬิกาทราย ซึ่งจะนำไปนับเพื่อตรวจรอบการคิดคะแนน
2.Adventure(7 ใบ) ไม่มีความสามารถใดๆ

7ใบแถวกลางจากซ้ายไปขวา
1.Thieve ความสามารถคือ เคลื่อนไปห้องใดก็ได้ที่สามารถเข้าได้โดยไม่ผิดกฎ
2.Dwarf ความสามารถคือ ทองในห้องนั้นคูณสอง ยกเว้นทองในxบสมบัติ
3.Knight ความสามารถคือ ห้องที่ knight อยู่ Figture ของผู้เล่นอื่นไม่สามารถเข้าได้ ยกเว้น Cave Troll ,เมื่อ kinght อยู่ในห้องใดๆ ที่มี Orc แล้ว Orc ตนนั้นถูกสังหารทันที (รวมถึง Orc ของสีเดียวกันด้วย)
4.Babarian ความสามารถคือ เมื่อนับตรวจสอบการครอบครองพื้นที่ Babarain นับเป็น 2 แรงแต่ถือเป็น Figture 1 ตัว
5.Orc ความสามารถคือ สังหารเป้าหมายที่อยู่ในห้องเดียวกัน 1 ตัว
6.Wraith ความสามารถคือ wraith สามารถเข้าห้องที่เต็มแล้วได้ โดยจะต้องเลือกผลัก 1 ตัว ออกไปยังห้องข้างเคียงที่สามารถเข้าได้ ,ผลักเป้าหมาย 1 ตัวที่อยู่ในห้องเดียวกันออกไปยังห้องข้างเคียงที่เข้าได้
7.Cave Troll ความสามารถคือ Cave Troll สามารถเลือกวางที่ห้องใดก็ได้ทันที(ทั้งห้องปกติและห้องเต็ม) ผู้เล่นใดๆ ที่อยู่ในห้องนั้นที่มีลำดับการเล่นต่อจากเจ้าของ Cave Troll เลือก Figture ของตนที่มีในห้องนั้น 1 ตัว หนีออกไปยังข้างเคียงที่สามารถเข้าไปได้ ทำจนครบทุกคน จากนั้น Figture ทีเหลือในห้องดังกล่าว ถูกสังหารทั้งหมด (ห้องที่ Cave Troll ครอบครองอยู่ไม่สามารถเข้าได้ และCave Troll ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้)

**การ์ดแถวล่างสุด(ที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยม) ใช้สำหรับเล่นแบบ Varient Rule

Artifact Cardเป็นการ์ดพิเศษที่จะได้จั่วจากกองกลางเมื่อใช้ Event ที่ระบุว่าได้รับ Artifact โดย Artifact แต่ละชนิดมีความสามารถแตกต่างกัน เมื่อได้รับจะนำมาคว่ำไว้เป็นความลับ หากจบเกมส์ผู้เล่นคนใดไม่ได้ใช้ความสามารถการ์ด Artifact จำนวนทองที่ระบุในการ์ดจะนำมาคิดเป็นคะแนนด้วย

**ความสามารถของ artifact ใช้ได้เพียงครั้งเดียว

การนับคะแนน

ทุกครั้งที่มีการใช้การ์ดที่มีเครื่องหมายนาฬิกาทราย ไม่ว่าจากผู้เล่นคนใดก็ตาม การ์ดที่ระบุจำนวนของนาฬิกาทรายจะรวมไว้ที่ Score Pile เมื่อจำนวนของนาฬิกาทรายครบ 4 หรือมากกว่า การเล่นจะหยุดชั่วคราวเพื่อเริ่มต้นการนับคะแนน ของผู้เล่นทุกคน โดยนับจำนวนทองจากห้องที่ผู้เล่นแต่ละคนครอบครองอยู่ จนครบทุห้อง หากในห้องใดๆ มีจำนวนแรงเสมอกันจะไม่ถูกนับคะแนน คิดคะแนนจนครบทุกคน จึงกลับมาสู่เล่นปกติ ต่อจากการเล่นก่อนหน้าที่หยุดลงชั่วคราว (ล้างนาฬิกาทรายใน score pile ทั้งหมด)
 

วิธีการเล่น

1.เริ่มต้นผู้เล่นทุกคนได้จั่วการ์ดหนึ่งใบจากกองการ์ดสีของตนเอง (ถ้าเล่นแบบปกติ การ์ดที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมจะไม่นำมาเล่น) กองการ์ด Artifact วางไว้ส่วนกลาง

2.เลือกผู้เล่นก่อน โดยการสุ่ม

3.ผู้เล่นเจ้าของ Turn จะได้รับทั้งหมด 4 Action โดยสามารถเลือกทำได้ดังนี้

Action in turn

3.1 จั่วการ์ดจากกองของตน 1 ใบ แล้วเลือกเล่น 1 ใบ จาก 2 ใบในมือ (นับเป็น 1 action จั่วแล้วบังคับเล่น)

3.2 เดินตัว Figture ในกระดานได้ 1 ช่อง (เดินหนึ่งช่องนับเป็น 1 action)

3.3 ใช้ความสามารถการ์ด Artifact ของตนเอง

3.4 ใช้ความสามารถของ Figture ทีลงในกระดาน (ใช้ความสามารถ 1 ครั้งนับเป็น 1 action)

การใช้ 4 action สามารถเลือกใช้ข้อใดก็ได้ ซ้ำกันก็ได้ ลำดับก่อนหลังอย่างไรก็ได้ เช่น เดิน 1 ตัว 3 ช่อง (3 actions) จั่วและเล่นการ์ด (1 action)

4. จบเทริ์น ผู้เล่นถัดไปด้านซ้ายเริ่มเล่นต่อ


การจบเกมส์

จะจบเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งการ์ดหมดกอง จะถือว่าจบเกมส์ในเทริ์นของผู้เล่นคนนั้นทันที โดยจะทำการนับคะแนนอีกครั้งเป็นรอบสุดท้าย นอกเหนือจากจำนวนนาฬิกาที่ครอบรอบพอดี

--------------------------------------------------

ความสนุก: 7/10
ความคุ้มค่า: 10/10

จุดเด่น:
 - เล่นง่าย กฎไม่ซับซ้อน
 - มี Figture เยอะแยะมากมายและความสนุกกับ Varient Rule

จุดด้อย
 - ต้องอาศัยดวงจากการจั่วการ์ดพอสมควร
 - ควบคุมการคิดคะแนนด้วยตัวผู้เล่นเองค่อนข้างยาก


Varient Rule
- ใช้การ์ดที่มีเครื่องหมาย สามเหลี่ยมแทนการ์ดที่มีเครื่องหมายห้าเหลี่ยม ความสามารถของตัวละครจะเปลี่ยนไป (Cave Troll เดินได้แล้ว)
- ผู้เล่นไม่มีการ์ดในมือ จั่วแล้วบังคับเล่นใบที่จั่ว

ข้อแนะนำ ควรเล่น 4 คน ถึงจะได้ความสนุกมากที่สุด

รูปภาพทั้งหมด Credit:http://boardgamegeek.com/boardgame/4491Cave Troll"กรอ.........."
Adventure"ซวย แล้วกรู"
My gameplay.

Offline pepper

 • Trade Count: (0)
 • Prince
 • **********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 51 : Exp 42%
  HP: 0.1%

 • Posts: 3,990

 • ThankCool Statistics
  Give : 532
  Take : 215

 • Boardgame Horror
Re: Cave Troll: ล่าขุมทองถ้ำปีศาจ
« Reply #1 on: April 21, 2009, 06:31:07 PM »
เห็น เฮียบ่นๆ เลยแอบหาเวลาทำต่อนิดหน่อย  :egg006:

รีวิวชิ้นแรกนะ ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  :egg025:
My gameplay.

Offline kid^_^

 • Administrator
 • Trade Count: (+2)
 • King
 • ******************
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 62 : Exp 2%
  HP: 0.2%

 • Posts: 5,799

 • ThankCool Statistics
  Give : 1297
  Take : 760

 • Gender: Male
 • ถึงตายก็ขาดบอร์ดเกมไม่ได้ ^_^
  • http://www.ThaiBoardGame.net
 • FaceBook: http://www.facebook.com/jiratn
Re: Cave Troll: ล่าขุมทองถ้ำปีศาจ
« Reply #2 on: April 21, 2009, 06:33:37 PM »
เปล่า บ่น เพียงแค่เค้าเห็นว่าช่วงนี้ Preview กับ Review เกมมันดูเงียบ ๆ เท่านั้นอ่ะตะเองก้อ  :egg025:

ขอบคุณครับ สำหรับเกมที่น่าสนใจอีกเกม ว่าง ๆ อย่าลืมเอามาให้เล่นบ้างนะ  :egg031:

Offline abc

 • Trade Count: (0)
 • Prince
 • **********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 45 : Exp 36%
  HP: 0%

 • Posts: 3,108

 • ThankCool Statistics
  Give : 15
  Take : 3

 • Gender: Male
Re: Cave Troll: ล่าขุมทองถ้ำปีศาจ
« Reply #3 on: April 21, 2009, 08:16:51 PM »
ขอบคุณคร้าบ ^^
น่าเล่นนะเนี่ย  :egg011:

Offline madwolf

 • Moderator
 • Trade Count: (+4)
 • Prince
 • *********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 51 : Exp 10%
  HP: 0.1%

 • Posts: 3,940

 • ThankCool Statistics
  Give : 297
  Take : 976

 • Gender: Male
Re: Cave Troll: ล่าขุมทองถ้ำปีศาจ
« Reply #4 on: April 21, 2009, 08:39:08 PM »
 :egg031: :egg031: :egg031:

เป้มีเกมส์นี้ด้วยเหรอ เอามาเล่นบ้างจิ  :egg011:

Offline Quentin

 • Moderator
 • Trade Count: (+1)
 • Prince
 • *********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 53 : Exp 63%
  HP: 0.1%

 • Posts: 4,339

 • ThankCool Statistics
  Give : 271
  Take : 388

 • Gender: Male
 • The constellation realigned...
Re: Cave Troll: ล่าขุมทองถ้ำปีศาจ
« Reply #5 on: April 21, 2009, 11:31:54 PM »
.....  อยากได้  ....  ต้องรอเดือนมิถุนาซะแล้ว ..... 

Arkham Horror Cult Member / World of Darkness storyteller

Offline Vampyre

 • จน ว่าง วาดรูป
 • Trade Count: (+2)
 • Marquis
 • ********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 28 : Exp 80%
  HP: 1.3%

 • Posts: 1,257

 • ThankCool Statistics
  Give : 122
  Take : 74

 • Gender: Female
 • อาศัยอยู่ในเลนส์สาวแว่น~
  • เพจสอนวาดรูป
Re: Cave Troll: ล่าขุมทองถ้ำปีศาจ
« Reply #6 on: April 22, 2009, 12:10:21 AM »
มีแต่เกมน่าเล่น...อยากเล่นอ่ะ T - T

Offline dark fox

 • ShopManager
 • Trade Count: (+6)
 • Prince
 • ********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 46 : Exp 58%
  HP: 0.2%

 • Posts: 3,276

 • ThankCool Statistics
  Give : 19
  Take : 467

Re: Cave Troll: ล่าขุมทองถ้ำปีศาจ
« Reply #7 on: April 22, 2009, 08:37:07 AM »
จากประสบการณ์ที่เล่นเกมนี้มารอบหนึ่ง ของ ตาเป้
แนะนำว่า เวลาเล่น อย่าไปยุ่งเงินของคนอื่นดีที่สุด ปล่อยให้คนอื่นเขาตีกับไปเถอะ
ค่อย ๆ เก็บเล็กผสมน้อยของเราไปเรื่อย ๆ
พอ Troll โผล่ออกมา ค่อยไล่พังห้องที่คนอื่นเขาแย่งกันซะใจกว่า  :egg027:
ปล. เพิ่งระลึกข้อนี้ได้ตอนท้าย ๆ เกม ไม่งั้นมีสิทธิ์ชนะไปแล้วมั้ง อิ อิ

Offline pepper

 • Trade Count: (0)
 • Prince
 • **********
 • Level and Hp mod by the DtTvB :: version 1.02 :: Made for Zone-IT.com Level 51 : Exp 42%
  HP: 0.1%

 • Posts: 3,990

 • ThankCool Statistics
  Give : 532
  Take : 215

 • Boardgame Horror
Re: Cave Troll: ล่าขุมทองถ้ำปีศาจ
« Reply #8 on: April 22, 2009, 09:20:32 AM »
:egg031: :egg031: :egg031:

เป้มีเกมส์นี้ด้วยเหรอ เอามาเล่นบ้างจิ  :egg011:


มีคร้าบ เป็นเกมส์แรกที่สั่งกับคุณบอยเลยมั้ง 555+  :egg027:

แต่พอดีไม่ค่อยได้ติดไปเล่น เพราะมันเล่นได้แค่ 4 คน ไว้คราวหน้าละกันพี่ตี๋ พอดีวันนี้ไม่ได้ติดมาคร้าบ  :egg024:
My gameplay.