Thailand BoardGame Fanclub

Non-boardgame Discussion => The Café - สัพเพเหระ => Topic started by: kid^_^ on October 11, 2008, 01:14:27 AM

Title: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: kid^_^ on October 11, 2008, 01:14:27 AM
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดอีกยุคสมัยหนึ่งของไทยเรา พบว่า มีการตราบทลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดคือ โทษประหารชีวิตเอาไว้ในพระไอยการกระบถศึก ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก่อนจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ แต่กฎหมายฉบับนี้มิได้มีการแก้ไขในบทลงโทษความผิดขั้นประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิตเลยแม้แต่น้อย คือยังคงลักษณะเดิมไว้แต่ครั้งการตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ทุกประการ

วิธีการประหารชีวิตตามพระไอยการกระบถศึก บันทึกและอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดถึงวิธีการลงโทษประหาร 21 วิธีหรือ 21 สถาน ดังนี้

- สถาน 1 คือ ให้ต่อยกระบานศีศะ (กบาลศีรษะ) เลิกออก (เปิดออก) เสียแล้วเอาคีมคีบก้อนเหล็กแดงใหญ่ใส่ลงไปในมันสะหมอง (มันสมอง) ศีศะพลุ่งฟู่ขึ้นดั่งม่อ (หม้อ) เคี่ยวน้ำส้มพะอูม

- สถาน 2 คือ ให้ตัดแต่หนังจำระ (จาก) เบื้องหน้าถึงไพรปากเบื้องบนทั้งสองข้างเป็นกำหนด ถึงหมวกหู (ใบหู) ทั้งสองข้างเป็นกำหนด ถึงเกลียวคอชายผมเบื้องหลังเป็นกำหนด (หนังบริเวณคอถึงท้ายทอย) แล้วให้มุ่นกระหมวดผมเข้าทั้งสิ้น (ม้วนเข้าหากัน) เอาท่อนไม้สอดเข้าข้างละคน โยกคลอนสั่นเพิกหนังทั้งผมนั้นออกเสียแล้วเอากรวดทรายหยาบขัดกระบานศีศะชำระให้ขาวเหมือนพรรณศรีสังข์

- สถาน 3 คือ ให้เอาขอเกี่ยวปากให้อ้าไว้ แล้ให้ตามประทีบ (ดวงไฟ) ไว้ในปาก ไนยหนึ่ง (นัยหนึ่ง) เอาปากสิวอันคมนั้นแสะแหวะผ่าปากจนหมวกหู (ใบหู) ทั้งสองข้าง แล้วเอาขอเกี่ยวให้อ้าปากไว้ให้โลหิตไหลออกเต็มปาก

- สถาน 4 คือ เอาผ้าชุบน้ำมันพันให้ทั่วร่างกายแล้วเอาเพลิงจุด

- สถาน 5 คือ เอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้งสิบนิ้วแล้วเอาเพลิงจุด

- สถาน 6 คือ เชือดเนื้อให้เป็นแรงเป็นริ้วอย่าให้ขาดจากกันตั้งแต่ใต้คอลงไปถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกจำ ให้เดินเหยียบริ้วเนื้อริ้วหนังแห่งตน ให้ฉุดคร่าตีจำให้เดินไปกว่าจะตาย

- สถาน 7 คือ เชือดเนื้อให้เนื่องด้วยหนังเป็นแร่งเป็นริ้ว ตั้งแต่ใต้คอลงมาถึงเอวและให้เชือดตั้งแต่เอวให้เนื่องด้วยหนังเป็นแร้งเป็นริ้วลงมาถึงข้อเท้ากระทำหนังเบื้องบนให้คลุมลงมาเหมือนนุ่งผ้า

- สถาน 8 คือ ให้เอาห่วงเหล็กสวมข้อศอกทั้งสองข้าง ข้อเข่าทั้งสองข้างให้มั่นแล้วเอาหลักสอดในวงเหล็กแย่งขึงตรึงลงไว้กับแผ่นดินอย่าให้ไหวตัวได้ แล้วเอาเพลิงรน (ลน) ให้รอบตัวจนกว่าจะตาย

- สถาน 9 คือ ให้เอาเบ็ดใหญ่ที่มีคมสองข้างเกี่ยวทั่วร่างเพิก (เปิด) หนังเนื้อและเอ็นน้อยใหญ่ให้หลุดขาดออกมาจนกว่าจะตาย

- สถาน10 คือ ให้เอามีดที่คมเชือดเนื้อให้ตกออกจากกายแต่ทีละตำลึง(นำเนื้อมาชั่งให้ได้น้ำหนักหนึ่งตำลึง:มาตราวัดสมัยโบราณ) จนกว่าจะสิ้นมังสา (เนื้อ)

- สถาน 11 คือ ให้แล่สับทั่วร่างแล้ว เอาแปรงหวีชุบน้ำแสบกรีดครูดขูดเสาะหนังและเนื้อแลเอ็นน้อยใหญ่ให้ลอกออกให้สิ้นให้อยู่แต่ร่างกระดูก

- สถาน 12 คือ ให้นอนลงโดยข้างๆ หนึ่งแล้วให้เอาหลาวเหล็กตอกลงไปโดยช่องหูให้แน่นกับแผ่นดินแล้วจับขาทั้งสองข้างหมุนเวียนไปดังบุคคลทำบังเวียน (เวียนเทียน)

- สถาน 13 คือ ทำมิให้หนังพังหนังขาด แล้วเอาลูกสีลา (ลูกหิน) บดทุกกระดูกให้แหลกย่อย แล้วรวบผมเข้าทั้งสิ้น ยกขึ้นหย่อนลงกระทำให้เนื้อเป็นกองเป็นลอม แล้วพับห่อเนื้อหนังกับทั้งกระดูกนั้นทอดวางไว้ดั่งตั่งอันทำด้วยฟางซึ่งเอาไว้เช็ดเท้า

- สถาน 14 คือ ให้เคี่ยวน้ำมันให้เดือดพลุ่งพล่าน แล้วลาดสาดลงมาแต่ศีศะ (ศีรษะ) จนกว่าจะตาย

- สถาน 15 คือ ให้กักขังสุนัขร้ายทั้งหลายไว้ อดอาหารหลายวันให้เต็มอยากแล้วปล่อยให้กัดทึ้งเนื้อหนังกินให้เหลือแต่ร่างกระดูกเปล่า

- สถาน 16 คือ ให้เอาขวานผ่าอกทั้งเป็นแหกออกดั่งโครงเนื้อ

- สถาน 17 คือ ให้แทงด้วยหอกทีละน้อยๆ จนกว่าจะตาย

- สถาน 18 คือ ให้ขุดหลุมฝังเพียงเอว แล้วเอาฟางปกลงคลุมร่างก่อนคลอกด้วยเพลิงพอหนังไหม้แล้วไถด้วยไถเหล็ก ให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เป็นริ้วน้อยริ้วใหญ่

- สถาน 19 คือ ให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมัน เหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตัวเองจนกว่าจะตาย

- สถาน 20 คือ ให้ตีด้วยตะบองสั้นตะบองยาวจนกว่าจะตาย

- สถาน 21 คือ ตีด้วยหวายที่มีหนามจนกว่าจะตาย

ที่มา : http://www.santoninogame.com/yabb/index.php?topic=44859.0
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: abc on October 11, 2008, 01:47:47 AM
ง่า สยอง~~~
อ่านถึงข้อ 5 เอง ไว้รอเช้าๆค่อยมาอ่านต่อ ^^
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: maewnoi on September 23, 2009, 11:54:18 AM
นี่ถ้ามีภาพประกอบด้วยจะหลอนกว่านี้มาก ๆ  :egg061:
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: madwolf on September 23, 2009, 11:56:12 AM
อ่านได้แค่ 2 ข้อเอง  :egg064:
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: Liliales on September 23, 2009, 12:22:10 PM
คิดได้ไงอะ แต่ละอัน  :egg064:
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: Warlord มังกรทอง on September 23, 2009, 01:04:30 PM
นี่ถ้ามีภาพประกอบด้วยจะหลอนกว่านี้มาก ๆ  :egg061:


กอล์ฟ  เร็วเข้าครับ คนเขาเรียกร้อง


 สถาน 5 คือ เอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้งสิบนิ้วแล้วเอาเพลิงจุด      <----------- จะตายไหมเนี่ย  :egg040:

ปล.เจออย่างนี้ เอาปืนยิงกบาลตนเองดีกว่า
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: dark fox on September 23, 2009, 01:11:44 PM
ง่า สยอง~~~
อ่านถึงข้อ 5 เอง ไว้รอเช้าๆค่อยมาอ่านต่อ ^^

ถ้าสนใจวิธีไหนบอกพี่ได้นะ น้องกอล์ฟ  :egg027:
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: naum on September 23, 2009, 02:04:06 PM
เพิ่งกินข้าวอิ่มมา.......... :egg037:
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: abc on September 23, 2009, 08:12:27 PM
นานจนลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าเคยโพส ^^
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: KennyHass on September 24, 2009, 11:05:10 AM
ประหารแบบว่า ฆ่าให้ตายในฉับเดียวเลยดีกว่า :egg061:
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: abc on September 24, 2009, 11:22:37 AM
ข้อที่ 22 เอาไปอูบุนตู้จนตาย  :egg027:
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: chocobo3 on September 25, 2009, 11:14:57 PM
อ่านแล้วคิดภาพตาม แทบอ้วก

โหดได้อีก
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: armourer84 on September 25, 2009, 11:47:58 PM
มิน่าคุ้นๆ เคยอ่านในบอร์ดของ summoner หนะเอง
Title: Re: +++21 วิธีประหารชีวิตในกรุ่งศรีอยุธยา+++
Post by: goldengold369 on December 26, 2009, 10:52:14 AM
สยอง