Thailand BoardGame Fanclub

Thai Boardgamers => Boardgame Reviews & Articles => Topic started by: pepper on April 24, 2009, 03:49:24 PM

Title: Mission: Red Planet ปฎิบัติการยึดดาวอังคาร
Post by: pepper on April 24, 2009, 03:49:24 PM
Mission: Red Planet ปฎิบัติการยึดดาวอังคาร  


(http://images.boardgamegeek.com/images/pic151268_md.jpg)

Mission: Red Planet
#จำนวนผู้เล่น: 3-5
#Theme: Space Exploration
#ปีที่จำหน่าย: 2005
#เวลาในการเล่น: 60 นาที

Overview
Mission: Red Planet เกมส์แนวตะลุยอวกาศ ผู้เล่นจะต้องแย่งชิงพื้นที่บนดาวอังคาร เพื่อครอบครองแร่นานาชนิด โดยอาศัยความสามารถของเหล่าตัวละครทั้ง 9 ตัว ที่มีความสามารถแตกต่างกัน สนับสนุนการส่งกำลังพลเหล่านักบินอวกาศลงไปบนดาวอังคาร และขัดขวางกำลังพลของฝ่ายอื่น ผู้ออกแบบเกมส์นี้คือ ผู้ที่ออกแบบเกมส์สุดคลาสสสิคที่ใครๆ หลายคนเล่นแล้วติดอกติดใจ นั่นคือ Citadel....


(http://images.boardgamegeek.com/images/pic229494.jpg)

Component
1 game board
20 destination tiles
13 resources tiles
70 point markers
24 events cards
34 shuttle cards
5 sets of 22 astronaut tokens in 5 different colors
5 sets of 9 character cards in 5 different colors
1 turn marker
1 medal (เหรียญกล้าหาญ)

MAP
(http://images.boardgamegeek.com/images/pic153170_md.jpg)

แผนที่ดาวอังคารประกอบด้วยพื้นที่ 10 ส่วน แต่ละพื้นที่จะมีชื่อระบุไว้
ซึ่ง 3 พื้นตรงกลางดาวอังคารจะเรียกว่า พื้นที่ส่วนใน (Inside)
ส่วน 7 พื้นที่ที่เหลือบริเวณรอบนอกจะเรียกว่า พื้นที่รอบนอก (Outside)

นอกจากนี้ในแผนที่จะมีหลุมดำตรงมุมซ้ายบน และมุมขวาล่าง สำหรับเก็บ astronaut tokens ที่ถูกทิ้งจากเกมส์
L.i.s Memorial (Lost in space Memorial) (คิดว่าย่อมาจากนี่แหละ)

พื้นที่เหล่านี้บนดาวอังคารจะให้แร่ธาตุทั้งหมด 3 ชนิด คือ
(http://images.boardgamegeek.com/images/pic173840_md.jpg)

Ice 1 ชิ้นมี 1 คะแนน (เมื่อจบเกมส์ ผู้เล่นใดได้ Ice มากที่สุด ได้รับคะแนนพิเศษอีก 9 คะแนน)
Sylvanite 1 ชิ้นมี 2 คะแนน
Celerium 1 ชิ้นมี 3 คะแนน

การค้นพบแร่ธาตุ
ในแต่ละพื้นที่บนดาวอังคาร เมื่อมี astronaut ถูกส่งลงมา จะทำการสุ่มเลือก Resource tile ขึนมาหนึ่งชิ้น เพื่อระบุว่าพื้นที่นั้นสำรวจพบแร่ธาตุชนิดไหน เพื่อเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ที่ครอบครองพื้นที่นั้นได้ ทุกครั้งที่พื้นที่ว่างถูกสำรวจ กล่าวคือ มี astronaut เข้าในพื้นที่ จะทำการสุ่มเปิดชนิดของแร่ธาตุทันที

การเก็บเกี่ยวแร่ธาตุ
ในแต่ละพื้นที่สามารถเก็บเกี่ยวแร่ธาตุที่ถูกสำรวจพบแล้วได้ โดยจะทำการเก็บเกี่ยวในเทริ์นที่ 5,8 และ 10 ซึ่งจะพิจารณาจากผู้ที่ถือครองพื้นที่บริเวณนั้น โดยผู้เล่นที่มีจำนวน astronaut ในพื้นที่นั้นมากที่สุดได้สิทธิ์ในการเก็บเกี่ยวแร่ธาตุดังกล่าว   

ฐานยิงจรวด
(http://images.boardgamegeek.com/images/pic151222_md.jpg)

การจะบินไปดาวอังคารนั้นจำเป็นต้องใช้จรวดเป็นยานพาหนะ ซึ่งจรวดจะถูกยิงจากฐานโดยสามารถปล่อยจรวดได้สูงสุด 5 ลำ (ตามจำนวนผู้เล่นจ้า) ด้านล่างของฐานยิงจรวดจะมีตัวเลขบอกเทริ์น สำหรับเกมส์นี้จะใช้ทั้งหมด 10 เทริ์น โดยเทริ์นที่จะมีการเก็บเกี่ยวแร่ธาตุ คือ เทริ์น 5,8 และ 10


จรวด
(http://images.boardgamegeek.com/images/pic176696_md.jpg)

จรวดที่จะใช้เป็นยานพาหนะพาเหล่า astronaut ไปลงยังดาวอังคาร จะมีจุดหมายบอกว่าจรวดลำนั้นจะเดินทางไปลงยังพื้นที่ใดบนดาวอังคาร (ตัวอักษรสีแดงบนพื้นขาว) และแต่ละลำจะมีตัวเลขบอกว่าสามารถรับผู้โดยสารได้กี่คน นั่นหมายความว่า จรวดจะไม่สามารถบรรทุกคนเกินจากตัวเลขที่ระบุได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

**จรวดบางชนิดจะไม่มีจุดหมายระบุไว้ (ไม่มีตัวอักษรมีเฉพาะพื้นสีขาว) ผู้โดยสารคนแรกที่ขึ้นจรวดชนิดนี้จะได้สิทธิ์เลือกจุดหมายของพื้นที่ที่จะลงจอดได้

**การระบุจุดหมายจะใช้ Destination Token ที่มีชื่อของพื้นที่บนดาวอังคารวางลงบนตัวจรวด เมื่อจรวดลงจอด Destination Token จะถูกนำกับมาใช้ใหม่     

การปล่อยจรวด : จรวดจะถูกปล่อยจากฐานทันทีเมื่อมีผู้โดยสารเต็มลำ


Event Card
(http://images.boardgamegeek.com/images/pic176697_md.jpg)

Event card มีอยู่ 2 ชนิด คือ

1.Discovery card จะเป็นการ์ดที่เพิ่มหรือลดประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวแร่ธาตุของพื้นที่บนดาวอังคาร รวมถึงเพิ่มคะแนนหรือลดคะแนนพื้นที่บนดาวอังคารด้วย ซึ่งจะใช้วางกำกับไว้ข้างแผนที่ดาวอังคาร การ์ดนี้จะส่งผลได้เฉพาะพื้นที่รอบนอก (Outside) และจะส่งผลเฉพาะพื้นที่ที่การ์ดนี้วางไว้เท่านั้น เมื่อผู้เล่นได้การ์ดชนิดนี้จะต้องนำมาวางคว่ำไว้ในพื้นที่ที่ตนเลือกทันที

**พื้นที่ใดมีการวาง Discovery Card แล้วจะไม่สามารถวาง Discovery card อื่นทับได้ (1 พื้นที่วางได้ 1 ใบ)

2.Bonus card จะเป็นการ์ดจำพวกภาระกิจให้ปฎิบัติตามหรือการืดเพิ่มคะแนนตอนจบเกมส์ โดยผู้เล่นจะต้องปฎิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขเพื่อรับคะแนนพิเศษตามที่ระบุไว้บนตัวการ์ด

การจั่วการ์ด : การ์ด Event จะจั่วได้ก็ต่อเมื่อใช้ความสามารถของตัวละครบางตัวเท่านั้น และเมื่อจั่วได้ Discovery Card จะบังคับใช้ทันที ไม่สามารถเก็บไว้ได้ยกเว้น Bonus Card

Character
(http://images.boardgamegeek.com/images/pic176699_md.jpg)

การ์ดตัวละครมีทั้งหมด 5 สี (เทา,เขียว,ม่วง,เหลือง,น้ำเงิน) มัทั้งหมด 3 ใบ ตัวละครเรียงลำดับตามหมายเลข 1-9 แต่ละตัวมีความสามารถแตกต่างกัน
หมายเลข1 นายหน้า (Recruiter)
สามารถวาง astronaut บนจรวดได้ 1 ตัว และ หยิบ Character ที่ใช้ไปแล้วทั้งหมดขึ้นมือ รวมทั้งตัวมันเองด้วย

หมายเลข2 นักสำรวจ (Explorer)
สามารถวาง astronaut บนจรวดได้ 1 ตัว และ เคลื่อนที่ astronaut ที่อยู่บนดาวอังคารไปยังพื้นที่ที่อยู่ติดกันได้รวมกันทั้งหมด 3 ช่อง
**เคลื่อน astroaut 1 ตัว 3 ช่อง หรือ 3 ตัว ตัวละ 1 ช่องก็ได้ (ให้ผลรวมเท่ากับ3)

หมายเลข3  นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)
สามารถวาง astronaut ได้รวมกัน 2 ตัวบนจรวดลำเดียวกันหรือต่างลำ และ เลือกระหว่างจั่ว Event Card 1 ใบ หรือเปิดดู Discovery Card ที่วางไว้บนพื้นที่ดาวอังคารใบใดก็ได้ 1 ใบ
**กรณีจั่วได้ Disvovery Card จะบีงคับใช้ทันที ไม่สามารถเก็บไว้ได้

หมายเลข4 สายลับ (Secret Agent)
สามารถวาง astronaut ได้รวมกัน 2 ตัวบนจรวดคนละลำ และ บังคับให้ปล่อยจรวดที่ยังไม่เต็มได้ 1 ลำ
**สามารถปล่อยจรวดว่างได้

หมายเลข5 มือระเบิด (Saboture)
สามารถวาง astronaut บนจรวดได้ 1 ตัว และ ทำลายจรวดที่ยังไม่ถูกปล่อยได้ 1 ลำ, astronaut ที่อยู่บนจรวดลำนั้นออกจากเกมส์
**ไม่สามารถระเบิดจรวดที่ปล่อยไปแล้วได้

หมายเลข6 นางนกต่อ (Female Fatale)
สามารถวาง astronaut บนจรวดได้ 1 ตัว และ เลือกสลับ astronaut ของผู้อื่นกับของตนเองได้ ทั้งที่อยู่ในจรวดหรือในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งบนดาวอังคาร โดยในจรวดหรือพื้นที่นั้นจะต้องมี astronuat ของตนเองอย่างน้อย 1 ตัว , astronaut ที่ถูกสลับต้องออกจากเกมส์

หมายเลข7 ตัวแทน ขสมค. (Travel Agent)
สามารถวาง astronaut ได้ 3 ตัวโดยต้องวางบนจรวดลำเดียวกันทั้งหมด หากไม่สามารถทำได้ผู้เล่นคนนั้นจบเทริ์นทันที
*ขสมค. : ขนส่งมวลชนแห่งดาวอังคาร
**ต้องวาง astronaut บนจรวดที่มีที่วางพอสำหรับ 3 ตัวเท่านั้น หากไม่พอไม่สามารถวางได้

หมายเลข8 ทหารรับจ้าง (Soldier)
สามารถวาง astronaut ได้ 2 ตัวบนจรวดลำเดียวกัน และ ทำลาย astronaut ที่อยู่บนดาวอังคารในพื้นที่รอบนอก (Outside) ได้ 1 ตัว , astronaut ที่ถูกทำลายออกจากเกมส์
**ไม่สามารถทำลาย astronaut ในพื้นที่ส่วนใน (Inside) ได้

หมายเลข9 นักบิน (Pilot)
สามารถวาง astronaut รวมกันได้ 2 ตัวบนจรวดลำเดียวกันหรือต่างลำ และ เปลี่ยนเป้าหมายของจรวดที่อยู่บนพื้นหรือที่ปล่อยไปแล้วได้ 1 ลำ
**สามารถเปลี่ยนเป้าหมายลำที่เปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วโดยนักบินที่อยู่ก่อนหน้าได้

การใช้ความสามารถของตัวละคร
จะใช้ได้เมื่อถึงเทริ์นของตนเองเท่านั้น โดยลำดับการเล่นจะเรียงตามหมายเลข หากหมายเลขเท่ากันให้ดูตำแหน่งก่อนหลังโดยเริ่มจากผู้เล่นที่ถือ Medal หรือเหรียญกล้าหาญวนซ้าย สำหรับความสามารถของตัวละครในการวาง astronuat และความสามารถพิเศษ สามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างได้ แต่จะสำเร็จหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ทำไม่สำเร็จทั้งสองอย่าง ถือว่าผู้เล่นคนนั้นไม่ได้ทำ action ตัวละคร จะไม่ได้สิทธิ์ถือครองเหรียญกล้าหาญแม้ว่าจะเล่นเป็นคนสุดท้าย

**สำหรับการวาง astronaut จะต้องวางให้ตรงตามเงื่อนไขของความสามารถของตัวละครตัวนั้นทั้งหมด
เช่น วางรวมกัน 2 ตัวต่างลำ แต่วางได้ 1 ตัวในหนึ่งลำ หรือ 2 ตัวในลำเดียวกัน ก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข จึงไม่สามารถวาง astronaut ได้   

Medal
(http://images.boardgamegeek.com/images/pic195357_md.jpg)
เหรียญกล้าหาญ จะเป็นเครื่องหมายบอกว่าเทริ์นนั้นผู้เล่นคนใดมีสิทธิ์สูงสุดวนซ้ายลดหลั่นลงไป ผู้เล่นที่ถือเหรียญกล่าหาญถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์อันดับแรก ในกรณีที่ตัวละครที่ตนใช้มีหมายเลขเท่ากับผู้อื่น โดยผู้ที่ถือเหรียญจะได้เล่นก่อนและวนซ้าย เหรียญกล้าหาญจะเปลี่ยนผู้ถือครองเมื่อขึ้นเทริ์นใหม่ โดยผู้ที่ทำ action เป็นคนสุดท้ายของเทิร์นที่แล้วได้สิทธิ์ในการครองครองเหรียญกล้าหาญ
*รูปนี้ไม่ใช่มือเค้านะ อิอิ  :egg006:

วิธีการเล่น
1.ผู้เล่นทั้งหมดหยิบ Event จากกอง 3 ใบ ให้เลือก Bonus Card เก็บไว้ 1 ใบ ที่เหลือคืนกองใ ในกรณีที่จั่วได้ Discovery Card ทั้ง 3 ใบ แสดงให้ผู้อื่นดูแล้วจั่วใหม่ทำจนกว่าจะได้ Bonus Card เมื่อครบทุกคน สับกอง Event ใหม่อีกครั้ง
2.สุ่มหาผู้เล่นที่จะได้รับเหรียญกล้าหาญ โดยใช้ astronaut token ของผู้เล่นทุกคนคนละ 1 ตัว (เสร็จแล้วส่งคืน astronaut)
3.ผู้เล่นทุกคนเลือก Character Card 1 ใบ คว่ำไว้ เมื่อเลือกครบทุกคนแล้วเปิดหงาย
4.ผู้เล่นที่มีหมายเลขของตัวละครน้อยที่สุดเริ่มเล่นก่อน และไล่ตามลำดับหมายเลข 1-9 ในกรณีที่เท่ากันให้ดูผู้เล่นที่ถือเหรียญกล้าหาญเป็นหลักแล้ววนซ้าย
5.ผู้เล่นที่ได้สิทธิ์เล่นใช้ความสามารถของตัวละคร จนครบทุกคน (จรวดที่ผู้โดยสารเต้มถูกปล่อยทันที) 
6.จรวดที่ถูกปล่อยจากข้อ 5 ลงจอดตามพื้นที่ที่ระบุไว้บนจรวด วาง astronaut ลงบนพื้นที่ดังกล่าว จรวดลำนั้นออกจากเกมส์
7.เก็บเกี่ยวแร่ในกรณีที่เป็น เทริ์น 5 และ 8 หากไม่ใช่ ให้ข้ามไปข้อ 8
7.1 ถ้าเป็นเทริ์นที่ 5 และ 8 ให้วางแร่ตามที่ระบุบนพื้นที่บนดาวอังคารลงในพื้นที่นั้น 2 เม็ด
7.2 ผู้เล่นที่ได้สิทธิ์ครอบครองพื้นที่เก็บเกี่ยวแร่ในพื้นที่นั้นได้ ในกรณีที่เสมอกัน หากเป็นเทริ์นที่ 5 จะไม่มีใครได้ ส่วนเทริ์น 8 แร่ทั้งหมดหารครึ่ง เศษที่เหลือวางไว้ตามเดิม
8. วางจรวดลำใหม่ลงบนฐานจรวดที่ว่างอยู่จนครบ (ยกเว้นเทริ์นที่ 10)
9. จบเทริ์น มอบเหรียญกล้าหาญให้กับผู้เล่นคนที่ทำ Action เป็นคนสุดท้าย กลับไปเริ่มข้อที่ 3 (ยกเว้นเทริ์นที่ 10) 
10. ถ้าเป็นเทิร์นที่ 10 เริ่มต้นการเก็บเกี่ยวรอบสุดท้ายและคิดคะแนนรวม
10.1 วางแร่ตามที่ระบุบนพื้นที่บนดาวอังคารลงในพื้นที่นั้น 3 เม็ด
10.2 เปิด Discovery Card ที่คว่ำอยู่ทั้งหมด ทำตามเงื่อนไขจนครบทุกใบ
10.3 ผู้เล่นที่ได้สิทธิ์ครอบครองพื้นที่เก็บเกี่ยวแร่ในพื้นที่นั้นได้ ในกรณีที่เสมอกัน แร่ทั้งหมดหารครึ่ง เศษที่เหลือออกจากเกมส์
10.4 เมื่อเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว เริ่มนับคะแนนรวมจากแร่ทั้งหมด และ Bonus Card ที่ทำสำเร็จ ผู้เล่นคนใดมี Ice มากที่สุดได้รับคะแนนพิเศษอีก 9 คะแนน
10.5 ผู้เล่นที่คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ จบเกมส์

(http://images.boardgamegeek.com/images/pic205521_md.jpg)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ความสนุก: 7/10
ความคุ้มค่า: 10/10


จุดเด่น:
 - ตัวละครมีความหลากหลาย และความสามารถที่เล่นแล้วสนุก
 - ใช้เวลาไม่มากกับความสนุกที่พอสมควร

จุดด้อย
 - น่าจะมีตัวละครพิเศษ
 - จำนวนเทริ์นน่าจะยืดหยุ่นได้ตามจำนวนผู้เล่น อาจน้อยไปสำหรับ 5 คน
 - กล่องน่าจะมีช่องสำหรับเก็บของที่แกะออกจากแฝงไว้ด้วย (ความอัดอั้นส่วนตัว)   

Varient Rule
- สำหรับเกมส์นี้ไม่มีครับ

ข้อแนะนำ  ควรเล่นเกมส์นี้ 4-5 คน


รูปภาพทั้งหมด Credit: http://boardgamegeek.com/boardgame/18258 (http://boardgamegeek.com/boardgame/18258)
Title: Re: Mission: Red Planet ปฎิบัติการยึดดาวอังคาร
Post by: dark fox on April 24, 2009, 04:37:40 PM
อ่านคร่าว ๆ น่าจะให้อารมณ์แบบ Citadel
แต่ดูท่าทางการเล่นจะซับซ้อนกว่า
อ่านคร่าว ๆ เหมือนมีลักษณะของเกมหลาย ๆ แบบผสมกันน่าสนุกแฮะ
Title: Re: Mission: Red Planet ปฎิบัติการยึดดาวอังคาร
Post by: seapig on April 24, 2009, 05:02:33 PM
รีวิวแรกของคุณแป๊บ ใช่ไหมครับเนี่ย


แอบขำตรง ขสมค. 
อุตส่าห์มีแปลให้อีกต่างหาก :egg027:
Title: Re: Mission: Red Planet ปฎิบัติการยึดดาวอังคาร
Post by: pepper on April 24, 2009, 05:16:39 PM
รีวิวแรกของคุณแป๊บ ใช่ไหมครับเนี่ย


แอบขำตรง ขสมค. 
อุตส่าห์มีแปลให้อีกต่างหาก :egg027:


อันที่สองแล้วจ้า

 :egg011: เย้มีคนขำมุกเราด้วย  :egg006:
Title: Re: Mission: Red Planet ปฎิบัติการยึดดาวอังคาร
Post by: madwolf on April 24, 2009, 05:17:30 PM
 :egg031: :egg031: :egg031:

เคยได้ลองเล่นแล้ว เป็นเกมส์ area control สนุกดีครับ มีทั้งวางแผน ทั้งแกล้งกันเห็น ๆ และต้องปฎิบัติภารกิจมิชชั่นของตัวเองด้วย
ขอบคุณน้องเป้นะครับ

 :egg005:
Title: Re: Mission: Red Planet ปฎิบัติการยึดดาวอังคาร
Post by: AlfaRomeoZ on April 24, 2009, 06:01:30 PM
สนุกดีครับ (เล่นเกมไหนก็ไม่เคยชนะเลยแฮะ)

 :egg061:
Title: Re: Mission: Red Planet ปฎิบัติการยึดดาวอังคาร
Post by: pepper on April 27, 2009, 10:22:12 AM
สนุกดีครับ (เล่นเกมไหนก็ไม่เคยชนะเลยแฮะ)

 :egg061:


ไม่อยากบอกเลยว่า เจ้าของเกมส์ยังไม่เคยชนะเลยคร้าบ  :egg027:
Title: Re: Mission: Red Planet ปฎิบัติการยึดดาวอังคาร
Post by: kid^_^ on May 07, 2009, 01:12:42 AM
ตอนเล่นเกมนี้ ขำเป้ตรงเหวอที่หลาย ๆ คนคิดเหมือนกัน เลือกการ์ดคาแรคเตอร์เหมือนกัน ทำเอาเป้ไปไม่เป็นเลย  :egg027: